Az ifjúsági terület fejlesztése

Az Európai Unió ifjúsági stratégiája az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programokat, valamint az azokat működtető nemzeti irodákat a stratégia megvalósításához fontos eszközöknek tekinti.

Ennek megfelelően célunk az ifjúsági terület fejlesztése, amelyet az alábbi kiemelt területeken támogatunk:


  • az ifjúsági célú, nemformális tanulással megvalósuló nemzetközi projektek minőségének és mennyiségének növelése;
  • az ifjúsági területen dolgozó szakemberek és szervezeteik nemzetköziesítése;
  • módszertani jó gyakorlatok cseréjének elősegítése, különösen ideértve a környezettudatos és/vagy inkluzív projektmegvalósítást és az aktív társadalmi részvétel előmozdítását;
  • az ifjúsági szervezetek kapacitásfejlesztése, hálózatépítésük támogatása;
  • a helyi kezdeményezések, a helyi ifjúsági munka, valamint a részvételi alapú döntéshozatal támogatása;
  • valamint a nemformális és a formális tanulás közötti kapcsolatok erősítése.


A fentieket a programok által kínált pályázati lehetőségek mellett számos, a nemzeti irodák nemzetközi hálózata által szervezett képzésen, találkozón és hosszú távú együttműködésen, valamint saját szervezésű műhelyeken keresztül támogatjuk.

Nemzetközi együttműködéseink

Prioritásaink megvalósulását különböző nemzetközi együttműködések keretében létrehozott tevékenységekkel támogatjuk. Más nemzeti irodákkal és külföldi partnerekkel összefogva olyan eseményeket, programokat, fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek hasznosak lehetnek az ifjúsági szektor képviselőinek.

Education and training of youth workers

Fókuszában a fiatalokkal foglalkozó szakemberek oktatása és képzése, valamint az ifjúsági munka elismertségének növelése áll.

Europe Goes Local

Célja a helyi ifjúsági munka fejlesztésének elősegítése.

Youth@Work

Középpontban az ifjúsági foglalkoztathatóság és a vállalkozói készségek fejlesztésének támogatása.

Kapcsolódó események

18th International Tool Fair - Tech-tonic Motions in Learning - ITFXVIII

Rendezvény dátuma: 1730674800 - 1731020400
Helyszín: Izland
Jelentkezési határidő: 1717279200
Az ifjúsági terület fejlesztése

EaT SNAC Agora – Anchoring quality education & training of youth workers

Rendezvény dátuma: 1730674800 - 1730934000
Helyszín: Lettország
Jelentkezési határidő: 1719698400
Az ifjúsági terület fejlesztése

Kapcsolódó kiadványok

FOCUS Learning - The Youth Worker and the Learning
Elméleti anyagok és gyakorlati módszerek gyűjteménye ifjúságsegítőknek, képzőknek, oktatóknak.
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése
Taking stock - Where are we now? Youth Work in contemporary Europe
A 2024-es European Conference on Youth Work kísérő kiadványa az ifjúsági szektor, az ifjúsági munka jelenlegi helyzetéről.
Aktív társadalmi részvétel Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány
European guidelines for validating non-formal and informal learning
Az európai iránymutatások célja a tapasztalatok megosztása és a kölcsönös tanulás támogatása a validációs intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában részt vevők között.
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése