Környezettudatosság

Az EU ifjúsági programjainak kiemelt prioritása hozzájárulni az európai zöld megállapodás és a 11 ifjúsági cél törekvéseihez, és rendszer-, valamint egyéni, kisközösségi szinten is terjeszteni a környezettudatosságot.

A programok prioritásként kezelik a környezettudatossággal kapcsolatos kompetenciák fejlesztését, a fiatalok, ifjúságsegítők, szakemberek bevonását a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos innovatív módszerek kidolgozásába, kezdeményezések megvalósításába. Emellett a nemzetközi mobilitások támogatásában kiemelt szerepet kap azok fenntarthatóbbá tétele például a környezettudatos közlekedés elősegítése révén.

Az ifjúsági projektekben részt vevő szervezeteket arra ösztönzzük, hogy a „zöld” gyakorlatokat beépítsék valamennyi projektjükbe, és a projektek során megvitassák a környezettudatosság szempontjából fontos kérdéseket. A projektek révén a szervezetek helyi intézkedéseket javasolhatnak és környezettudatos gyakorlatokat dolgozhatnak ki tevékenységeik fenntarthatóbbá tétele és mindannyiunk közös jövője érdekében.

Nemzetközi együttműködéseink

Prioritásaink megvalósulását különböző nemzetközi együttműködések keretében létrehozott tevékenységekkel támogatjuk. Más nemzeti irodákkal és külföldi partnerekkel összefogva olyan eseményeket, programokat, fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek hasznosak lehetnek az ifjúsági szektor képviselőinek.

Erasmus Goes Greener

Eseménysorozat a környezetvédelem jegyében. Célja a „zöld” gyakorlatok népszerűsítése ifjúsági területen.

EU_ifjusag_Környezettudatosság_kép

Kapcsolódó események

Make the Move for Green Inclusion III

Rendezvény dátuma: 1729548000 - 1729980000
Helyszín: Novi Sad, Serbia
Jelentkezési határidő: 1725573600
Környezettudatosság

Sustainable Development and Youth Work 2024

Rendezvény dátuma: 1717970400 - 1718143200
Helyszín: Dublin, Írország
Jelentkezési határidő: 1715205600
Környezettudatosság

Kapcsolódó kiadványok

Green and ethical framework for events during the Belgian EU Presidency in the field of youth
A 2024-es belga EU elnökség apropóján született lista a fenntartható és befogadó rendezvények szervezéséről.
EU ifjúság Kiadvány Környezettudatosság Társadalmi befogadás
Showing Solidarity for...
A SALTO esettanulmányai megmutatják, hogy az ESC projektek hogyan járulnak hozzá a program prioritásainak támogatásához.
Aktív társadalmi részvétel Digitalizáció EU ifjúság Kiadvány Környezettudatosság Társadalmi befogadás
Fenntarthatóság és ifjúsági munka
Ez a kiadvány ifjúsági szakemberek és oktatók számára készült, hogy a fenntarthatóság témáját informális keretek között ismerhessék és ismertessék meg
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Környezettudatosság Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése