A nemformális tanulás elismertetése

A nemformális tanulás az ifjúsági célú tevékenységek alappillére. Olyan strukturált, tervezett, szervezett tanulási folyamat, amely a formális oktatási rendszereken kívül valósul meg, szorosan kapcsolódik a résztvevők igényeihez és a tanulási folyamatban érintettek önkéntes részvételén alapul.

A jó minőségű, nemformális tanulással megvalósuló tevékenységek innovatív módszertannal és kiegészítő támogatással biztosítják a különböző lehetőségekkel rendelkező célcsoportok hozzáférését a tanulási folyamathoz.

A nemformális tanuláshoz jellegéből fakadóan nem társul a tanulási eredményeket mérő, kvázi kimeneti ellenőrzés, ezért az ilyen tevékenységek során megszerzett tudást, illetve a fejlesztett készségeket, kompetenciákat nehezebb láthatóvá tenni és tudásként elismertetni.

Az ilyen tanulás elismertetésére vonatkozó uniós ajánlásokban is szerepel a Youthpass tanúsítvány, amelynek célja a nemformális tanulással megvalósuló Erasmus+ és Szolidaritási Testület tevékenységek láthatóvá tétele.

Magyar nemzeti irodaként célunk a Youthpass folyamat széleskörű felhasználásának előmozdítása a fent említett programok résztvevői körében.

Youthpass

A Youthpass a nemformális tanulás tudatosításának és elismertetésének támogatását elősegítő eszköz, amelyet az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület által támogatott projektek során használnak. Egyrészt egy önértékelésen alapuló folyamat, amely során az ifjúsági projekt résztvevője önreflektíven sorra veszi, mivel foglalkozott és hogyan fejlődött az adott projekt során. Másrészt pedig egy tanúsítvány, amely az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák mentén teszi láthatóvá a projekt során elért tanulási eredményeket. A Youthpass a későbbiekben, például munkakeresés során is hasznos.

Kapcsolódó események

18th International Tool Fair - Tech-tonic Motions in Learning - ITFXVIII

Rendezvény dátuma: 1730674800 - 1731020400
Helyszín: Izland
Jelentkezési határidő: 1717279200
Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése

TICTAC - Mobility of Youth Workers (2024)

Rendezvény dátuma: 1730070000 - 1730588400
Helyszín: Jurmala, Lettország
Jelentkezési határidő: 1725055200
Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése

Kapcsolódó kiadványok

FOCUS Learning - The Youth Worker and the Learning
Elméleti anyagok és gyakorlati módszerek gyűjteménye ifjúságsegítőknek, képzőknek, oktatóknak.
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése
ONE 2 ONE
Kézikönyv ifjúsági szakembereknek az egyéni tanulás támogatásáról.
EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése
Valued by You, Valued by Others
A SALTO Education and Training Forrásközpont kiadványa a Youthpass tanúsítvány formális keretekben történő hasznosíthatóságáról.
EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése