A nemformális tanulás elismertetése

A nemformális tanulás az ifjúsági célú tevékenységek alappillére. Olyan strukturált, tervezett, szervezett tanulási folyamat, amely a formális oktatási rendszereken kívül valósul meg, szorosan kapcsolódik a résztvevők igényeihez és a tanulási folyamatban érintettek önkéntes részvételén alapul.

A jó minőségű, nemformális tanulással megvalósuló tevékenységek innovatív módszertannal és kiegészítő támogatással biztosítják a különböző lehetőségekkel rendelkező célcsoportok hozzáférését a tanulási folyamathoz.

A nemformális tanuláshoz jellegéből fakadóan nem társul a tanulási eredményeket mérő, kvázi kimeneti ellenőrzés, ezért az ilyen tevékenységek során megszerzett tudást, illetve a fejlesztett készségeket, kompetenciákat nehezebb láthatóvá tenni és tudásként elismertetni.

Az ilyen tanulás elismertetésére vonatkozó uniós ajánlásokban is szerepel a Youthpass tanúsítvány, amelynek célja a nemformális tanulással megvalósuló Erasmus+ és Szolidaritási Testület tevékenységek láthatóvá tétele.

Magyar nemzeti irodaként célunk a Youthpass folyamat széleskörű felhasználásának előmozdítása a fent említett programok résztvevői körében.

Youthpass

A Youthpass a nemformális tanulás tudatosításának és elismertetésének támogatását elősegítő eszköz, amelyet az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület által támogatott projektek során használnak. Egyrészt egy önértékelésen alapuló folyamat, amely során az ifjúsági projekt résztvevője önreflektíven sorra veszi, mivel foglalkozott és hogyan fejlődött az adott projekt során. Másrészt pedig egy tanúsítvány, amely az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák mentén teszi láthatóvá a projekt során elért tanulási eredményeket. A Youthpass a későbbiekben, például munkakeresés során is hasznos.

Kapcsolódó események

Adventure Europe (DE, 2024)

Rendezvény dátuma: 1716588000 - 1717106400
Helyszín: Bonn közelében, Németország
Jelentkezési határidő: 1711580400
Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése

Learning in Volunteering projects (GR, 2024)

Rendezvény dátuma: 1715551200 - 1715896800
Helyszín: Athén, Görögország
Jelentkezési határidő: 1711407600
Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése

Kapcsolódó kiadványok

T-kit 14: Value-based learning in mobility projects
A kiadvány célja, hogy feltárja és megvitassa az értékalapú tanulást és azokat az értékeket, amelyek az európai tanulási célú mobilitási programok középpontjában állnak.
EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése
T-Kit 6: Training Essentials
Ez a kiadvány tájékoztatást ad arról, hogyan lehet nemformális oktatási környezetben fiatalokkal dolgozni, és hogyan lehet változást elérni a személyes életükben és közösségeikben.
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése
T-Kit 4: Intercultural Learning
A kiadvány elkíséri az olvasót az interkulturális tanulás elméletétől a gyakorlatáig, annak átfogó céljaitól az ifjúsági munkába való beágyazásának részletes kérdéseiig.
Az ifjúsági terület fejlesztése EU ifjúság Kiadvány Nemformális tanulás tudatosítása és elismertetése