MIT TALÁLSZ AZ EU-IFJÚSÁG OLDALON?

EU_ifjusag_Főoldal küldetés kép

Weboldalunk célja, hogy rálátást nyújtson az európai uniós ifjúsági szakpolitikákra, a terület kiemelt prioritásaira, miközben összegyűjti azokat a hasznos eszközöket, eseményeket és nemzetközi együttműködéseket, amelyek az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület támogatásával megvalósuló projektek fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Emellett megtalálhatók az oldalon támogató programjaink, amelyek révén a potenciális pályázók elindulhatnak a projektmegvalósítás útján, valamint mentor és coach adatbázisaink, ahol segítő szakembereket találhatnak kezdeményezéseikhez.

Céljaink, prioritásaink

Aktív társadalmi részvétel

A fiatalok demokratikus részvételét helyi és nemzetközi szinten egyaránt támogatjuk. Tudjátok meg, milyen kezdeményezésekkel járunk ehhez hozzá!

Az ifjúsági terület fejlesztése

Az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodájaként célunk az ifjúsági terület fejlesztése. Ezt nemzetközi folyamatokkal, eseményekkel és eszközökkel támogatjuk.

Digitalizáció

A digitális átállás megkönnyítése az uniós ifjúsági programok kiemelt célja. Tevékenységeinkkel és forrásainkkal a digitális ifjúsági munka fejlesztését támogatjuk.

Környezettudatosság

Tudjátok meg, hogyan járulunk hozzá az európai zöld megállapodás megvalósulásához és az ifjúsági programok fenntarthatóbbá tételéhez!

Nemformális tanulás tudatosítása, elismertetése

Nemzetközi események, hasznos kiadványok, Youthpass folyamat… Tudjátok meg, hogyan támogatjuk a nemformális tanulás tudatosítását és elismertetését!

Társadalmi befogadás

Kiemelt prioritásként kezeljük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok európai uniós kezdeményezésekbe való bevonását. Tudjátok meg, hogyan támogatjuk ezt!

Pályázati lehetőségek

Az alábbi európai uniós programok az ifjúsági szektor és a fiatalok helyzetének fejlesztését segítik elő nemzetközi és hazai projektek támogatása révén. Hozzájárulnak ahhoz, hogy egy zöldebb, digitálisabb, befogadóbb és demokratikusabb társadalom valósulhasson meg.

Erasmus+

Az EU oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Egyik fő célja az uniós ifjúsági szakpolitikák végrehajtása ifjúsági projektek támogatása által.

Képillusztráció sematikus emberekkel Egy laptopozó fiú ül egy laptopon egy mobilizó lány egy mobilkészülék mellett áll

Európai Szolidaritási Testület

Célja a szolidaritás előmozdítása a közösség erejével. Támogatásával szervezetek és fiatalok nemzetközi és hazai önkéntes és helyi szolidaritási projekteket valósíthatnak meg.

Ifjúság az Európai Unióban

Egy óriás monitorra kivetítve a YouthWiki felirat körülötte sematikus emberábrák nézik fotózzák olvassák

YouthWiki

Európa országainak ifjúsági szakpolitikáiról tartalmaz aktuális információkat. A felület célja a tájékoztatás, a jó gyakorlatok megosztása, továbbá a döntéshozók támogatása.

Az EU ifjúsági stratégiája

A 2019-2027 közötti időszak ifjúságpolitikai együttműködésének kerete. Fő célja a fiatalok bevonása, összekapcsolása és képessé tétele arra, hogy a saját életük irányítói legyenek.

11 ifjúsági cél

Az uniós ifjúsági párbeszéd keretében európai fiatalok által megfogalmazott legfontosabb szakpolitikai célkitűzések, amelyek az európai ifjúsági stratégia szerves részét képezik.

RAY ifjúságkutatás

A RAY egy nemzeti irodák és kutatópartnereik alkotta európai hálózat, amely kutatásait a nemzetközi ifjúsági munkával és a fiatalok tanulási mobilitásával kapcsolatban végzi.

Grafikus illusztráció 4 fiatal fölött egy Eu csillagos lobogó hullámzik

Küldetésünk

A Tempus Közalapítvány kiemelt célja az ifjúsági terület hazai szintű fejlesztése az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület nemzetközi együttműködéseiben rejlő lehetőségek segítségével. 

Ennek érdekében feladatunk az európai uniós programok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása a hazai és a közös, európai értékek és szakpolitikai célok mentén. Elkötelezettek vagyunk mindazon hazai és külföldi szakmai partnerekkel történő együttműködés iránt, akik szintén a fenti cél megvalósításáért dolgoznak. Munkatársaink szakmai felkészültsége, elkötelezettsége, támogató, ügyfélorientált attitűdje, valamint szervezetünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatai biztosítják, hogy az ifjúsági terület fejlesztése során érvényesüljön a minőségi megközelítés, az inkluzivitás és a nemzetközi dimenzió.

Hiszünk abban, hogy az ifjúsági terület és az ifjúsági munka a nemformális és informális tanuláson keresztül fontos szerepet tölt be a fiatalok felnőtté válásában, életkészségeik elsajátításában és aktív állampolgárrá válásukban. Valljuk, hogy az ifjúsági munka értékalapú, így szervezeti kultúránk sarokkövei az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és bánásmód biztosítása, az aktív részvétel és az inkluzív szemlélet.  

Ezt is ajánljuk

A Tempus Közalapítvány hírlevele

Hírlevél feliratkozásra buzdító grafika ahol egy asztalnál ülő lány laptopján a Tempus Közalapítvány logója látható

A Tempus Közalapítvány havonta megjelenő, központi hírlevelében hírt kaphattok a közalapítvány által kezelt összes pályázattípusról, a várható rendezvényekről, kezdeményezésekről is. Iratkozzatok fel most!