Mental Health in Youth Work

Nemzetközi együttműködésünk célja a mentális egészség, valamint a mentális problémákkal élő fiatalok bevonásának elősegítése az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület lehetőségeibe.

A magyar nemzeti iroda 2020-ban csatlakozott a Mental Health in Youth Work elnevezésű, az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programok nemzeti irodái között létrejött stratégiai együttműködéshez. Az együttműködés célja, hogy olyan személyre szabott támogatást nyújtson a pályázóknak, amely lehetővé teszi a mentális problémával élő fiatalok bevonását, valamint aktív részvételének elősegítését az ifjúsági területen megvalósuló projektekben.

Milyen lehetőségekhez kapcsolódhattok?

A célcsoport

A mentális problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó szervezetek, szakemberek.

Az együttműködés és a társadalmi befogadás

A mentális egészség és jóllét területén létrejött nemzetközi együttműködést három, egymáshoz szorosan kapcsolódó dokumentum hívta életre.

 • Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület egyik kiemelt prioritása a társadalmi befogadás és sokszínűség elősegítése. Célul tűzték ki az olyan kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonását, akiknek a kortársaikhoz képest több támogatásra van szükségük ahhoz, hogy részt vehessenek a programok által támogatott tevékenységekben.
 • Az Európai Bizottság 2021-ben kiadott Végrehajtási iránymutatások az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület befogadási és sokszínűségi stratégiájához c. útmutatója is foglalkozik a témával. Hangsúlyozza a nemzeti irodák szerepét az inkluzív projektmegvalósítók támogatásában, ezáltal is növelve a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok hozzáférését a programok által nyújtott lehetőségekhez.
 • A 2019-2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia11 ifjúsági célja között is szerepel a mentális egészség és jóllét. Felhívja a figyelmet a mentális egészségügyi problémák és más mentális betegségek előfordulásának növekedésére az európai fiatalok körében. Kiemeli e célcsoport társadalmi befogadásának fontosságát.

Az együttműködés céljai

 • Az egészség és jóllét szerepének növelése Európa-szerte.
 • Nemzetközi téren egy válaszrendszer kialakítása és innovatív eszközökkel megoldás nyújtása a mentális egészségügyi problémákra, különös tekintettel az utóbbi időszak változásainak (pl. klímaváltozás, Covid-19 járvány, orosz-ukrán konfliktus) mentális egészségre gyakorolt hatásaira.
 • Az ifjúsági munka által folytatott nemformális tevékenységekben megnyilvánuló mentális egészséghez kapcsolódó preventív szerep láthatóságának és elismerésének növelése.
 • A hazai ifjúsági munka terén szerzett tapasztalatok bevonása az Unió ifjúsági programjaiba.
 • Európa-szerte jógyakorlatok és know-how cseréjének biztosítása a projektmegvalósítók, az ifjúsági szakma képviselői és a mentális egészség területén dolgozó szakértők között.

Az együttműködés módszerei

Az együttműködés keretein belül a mentális problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó szervezetek igényeit felmérve olyan stratégiai módszerek, tevékenységek (pl.: szemináriumok, műhelymunkák), szakmai anyagok összeállítása a célunk, amelyekkel elősegíthetjük a mentális problémákkal élő fiatalok európai uniós projektekbe való bevonását.

Ennek első lépése egy 2021-es kutatás volt, amelynek keretein belül feltérképeztük a pályázó szervezetek igényeit.

Az együttműködés várt hatásai

 • Szakmai együttműködés elősegítése és támogatása olyan szervezetek között, amelyek az átfogó téma különböző aspektusaival foglalkoznak.
 • Az ifjúsági munkások és más szakemberek kompetenciafejlesztése a következő témakörökben: lelki egészség, krízis és kríziskezelés, függőség, szorongás, depresszió, szuicid viselkedés stb. 
 • A mentális egészség népszerűsítése az ifjúsági területen dolgozók körében.
 • Az ifjúsági szektorban dolgozók gondolkodásmódjának formálása annak érdekében, hogy a mentális egészségre életvitelként és ne problémaként tekintsenek, csökkenjen a mentális egészségügyi problémák tabuként kezelése.
 • A Befogadási és sokszínűségi stratégia és a kapcsolódó intézkedések támogatása.
 • Új szervezetek elérése, a szektorközi együttműködés elősegítése.
 • Az EU ifjúsági programjainak (Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület) elismerése olyan fontos eszközként, amely a fiatalok jóllétét és mentális egészségét is támogatja.

További információk

Az együttműködés partnerei

Koordinátor: finn nemzeti iroda (EDUFI); partnerországok: Belgium német, flamand és vallon nyelvű közösségei, Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Norvégia, Törökország, Spanyolország, Szerbia, valamint a SALTO I&D.

2020-ban csatlakoztunk a Mental Health in Youth Work stratégiai együttműködéshez, amelynek keretein belül 16 nemzeti iroda dolgozik együtt. 

Tempus Közalapítvány

mental_health_snac@tpf.hu