Youth@Work

A Youth@Work együttműködés célja, hogy a fiatalok foglalkoztathatóságát és vállalkozói készségeit növelje. Ennek érdekében minden évben számos tudásmegosztáshoz, kapacitásépítéshez és hálózatépítéshez kapcsolódó projektet szervezünk és új kezdeményezéseket hozunk létre vagy a régieket fejlesztjük tovább (pl. konferenciák, képzések, tanulmányutak, online tanfolyamok, kiadványok).


Hosszú távú célunk fejleszteni és láthatóvá tenni az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjait, valamint azok hatását a fiatalok foglalkoztathatósága és vállalkozói készsége terén.

Milyen lehetőségekhez kapcsolódhattok?

Kiknek szól ez az együttműködés?

 • A nonprofit szektoron belül dolgozó ifjúságsegítőknek, képzőknek.
 • Ifjúsági szervezet, ifjúsági tanács, valamely fórum, magánalapítvány, kutatóintézet, egyetem, think thank csoport képviselőinek.
 • A közszféra képviselőinek (uniós, nemzeti, regionális és helyi közigazgatások, részvételi költségvetési vagy más alulról jövő kezdeményezések, iskolák, szakképzési, ifjúsági foglalkoztathatóságot/vállalkozói készséget támogató struktúrák, pl. karrier irodák stb.).
 • A magánszektor képviselőinek (vállalatok és társadalmi vállalkozások, HR-struktúrák, CSR szakszervezetek/képviseletek, inkubátorok stb.).

A partnerség az együttműködések során több területtel is mélyebben foglalkozik. Ilyen például az ifjúsági foglalkoztathatóság, a társadalmi vállalkozások és innováció, az inklúzió, a fenntarthatóság, az ökológiai műveltség, a szolidaritás, a női vállalkozói készségek fejlesztése, a kompetenciafejlesztés és a mentális egészség-jóllét témája.

Az együttműködés céljai: 

 • Az ifjúsági munka láthatóságának biztosítása és szerepének erősítése a fiatalok foglalkoztathatósági és vállalkozói ökoszisztémáiban.
 • Hozzájárulni az EU ifjúsági stratégiájának (2019-2027) és más, az ifjúsági foglalkoztathatósággal és vállalkozói készséggel kapcsolatos európai szakpolitikának végrehajtásához.
 • A fiatalok foglalkoztathatóságával és vállalkozói készségével kapcsolatos helyi, regionális, nemzeti és uniós kezdeményezések közötti szinergiák erősítése, valamint az egymástól való tanulás támogatása.
 • A fenntartható partnerségek, a bevált jógyakorlatok és a minőségi projektek fejlesztésének fokozása, valamint az innováció ösztönzése.
 • Az EntreComp, a DigComp és más, az Európai Bizottság által kidolgozandó európai kompetenciakeretek, valamint a Youthpass folyamat megértésének javítása és használatának előmozdítása.

További információk

A Youth@Work 2018-ban jött létre. Az együttműködésben 11 ország nemzeti irodája vesz részt: Olaszország (a koordináló nemzeti iroda), Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Törökország, Málta, Észak-Macedónia, Lengyelország, Spanyolország és Észak-Macedónia és 3 SALTO-YOUTH Forrásközpont: Kelet-Európa és a Kaukázus képviseletében, Délkelet-Európa, valamint a Training & Cooperation Forrásközpontok.

Youth@Work honlap:

 • blogok,
 • podcastok,
 • jógyakorlatok stb.


Aktív társadalmi részvétel illusztrációja sematikus emberábrákkal akik kertészkednek kutyát sétáltatnak dobozt pakolnak

Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
Kiss Andrea andrea.kiss@tpf.hu

Központi koordináló személy
Raluca Diroescu raluca@youthatworkpartnership.org