EU-s forrásokkal az ifjúságbarát önkormányzatokért

Egy-egy sikeres projekt az egész településre hatással lehet, új lendületet adhat a közösségnek és részvételi lehetőséget a helyi fiataloknak.

Grafika 2 épület előtt és között levő beszélgető chatelő olvasó emberalakokkal
EU-s forrásokkal az ifjúságbarát önkormányzatokért

Önkormányzati munkatársként talán nem feltétlenül gondolkodunk nemzetközi projektekben, azonban hosszú távon megtérül, ha az önkormányzat él az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület lehetőségeivel.

Az önkormányzatok jelentős szerepet töltenek be egy-egy település életében, saját ügyeikben fennálló önálló döntési jogosultságuk által. A helyi szinten született döntések hatnak a fiatalok életére is. Számos településen tapasztalható a helyi közösség polarizálódása, az értékek változása, a fiatalok elvándorlása, ami sokszor továbbtanulás céljából, később a jobb megélhetés reményében történik. Ezen folyamatok visszafordítása komoly erőforrásokat igényel az önkormányzatok részéről.

TEger ifjúsági projekt

Már számos olyan intézkedés született, amely a felgyorsult, globalizálódó világban a helyi színtereket és közösségeket helyezi előtérbe, valamint biztosítani kívánja azok fenntarthatóságát a következő generációk számára is. Ezek eléréséhez azonban a települési döntéshozóknak hosszú távú stratégiákban kell gondolkodniuk, alkalmazkodniuk kell a változó szükségletekhez, becsatornázva a fiatalok igényeit, valamint partnerségeket építve hazai és nemzetközi szinten. Ezeknek a feladatoknak a támogatására kínál pályázati lehetőségeket az ifjúsági területen az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület. 

„Véleményünk szerint mindkét oldalról erősödött a projektben a felelősségérzet. Döntéshozói oldal részéről lehetett látni, hogy a meghozott, illetve előkészítés alatt álló döntések valóban hatással vannak a fiatalok mindennapjaira. A fiatalok részéről pedig a helyi ügyek iránt érzett felelősségérzet erősödött. Hozzászólhattak, hatással voltak, befolyásoltak, látták, hogy több tényező hatással van egy-egy döntésre, és megtapasztalhatták, hogy mennyi mindent figyelembe kell venni, mire egy döntés megszületik. Ezzel a fiatalok jobban elköteleződtek városunk iránt, a helyi ügyek iránt.”

(Rózsa Beatrix előadó, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a helyi fiatalok közösségének erősítésére, társadalmi szerepvállalásuk támogatására egy kisebb, de annál erősebb közösséget szeretnének megteremteni, remek lehetőséget nyújtanak az ifjúsági cserék. Ezeken az 5-21 napos, nemzetközi eseményeken több országból érkező, 13-30 év közötti fiatalok vehetnek részt csoportosan. Az ifjúsági csere témáját és a tevékenységeket az európai értékek és prioritások mentén, valamint a fiatalok érdeklődése szerint alakítják ki, a tanulás tapasztalat- és élményalapú. 

TEger ifjúsági projekt

A fiatalok aktív társadalmi szerepvállalását segíti elő az ifjúsági részvételi tevékenységek pályázattípus, amely lehetőséget biztosít a fiataloknak arra, hogy egy-egy téma mentén véleményt formáljanak, és részt vegyenek a képviseleti rendszerekben, amivel hatékonyan tudják az igényeiket közvetíteni a helyi közösség és a döntéshozók felé. A fiatalok akár maguk is kipróbálhatják, felépíthetik és szimulálhatják azokat a részvételi formákat, amelyekkel a döntéshozási folyamat különböző – helyi, nemzeti vagy akár uniós – szinteken történik. 

„A „Generációk közötti párbeszéd a városi terek sportspecifikus hasznosításáról” című Erasmus+ projektünk révén konkrét és hasznos tapasztalatokat szereztünk a fiatalokkal és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésről, kiemelten a döntéshozók és a fiatal generáció közötti konstruktív párbeszéd kialakításának szempontjairól. A projekt tevékenységeinek köszönhetően a bevont fiatalok készségei, önismerete fejlődött, tudásuk gazdagodott, nemzetközi kapcsolataik bővültek, néhányan közülük aktívan részt vettek és vesznek önkormányzatunk további ifjúsági projektjeiben. Tapasztalataink és a projekt során megerősödött szakmai kapcsolataink is hozzájárulnak egy most induló Erasmus+ mobilitási projekt megvalósításához, valamint az ifjúsági területen és a projektek megvalósítása során végzett munka eredményességéhez. Veszprém városa jelenleg az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 címre pályázik, és egyre több fiatalt sikerült érdemben bevonni már a pályázási szakaszban, ifjúságsegítő szakemberek támogatásával.”

(Knauer Anna projektkoordinátor, Veszprém Város Önkormányzata)

A nemzetközi tapasztalatszerzés vagy együttműködés szakmai fejlődési lehetőséget jelenthet az önkormányzatoknak, például testvérvárosi kapcsolataiknak köszönhetően. Az ifjúságügy is egyike lehet ezeknek a fejlesztési területeknek, ahol a nemzetközi nézőpont, a külföldi tapasztalatszerzés, a jó gyakorlatok cseréje, valamint a másik ország szakembereivel való együttműködés lehetővé teszi olyan újfajta stratégiák kialakítását, amelyek révén a fiatalok megszólítása is egyszerűbbé válhat. Többek között ilyen, az ifjúságügyet érintő témák mentén kialakult partnerségi együttműködéseket is támogat az Erasmus+ program kisléptékű partnerségek pályázattípusa.

TEger ifjúsági projekt önkormányzatok

Az Európai Szolidaritási Testület által támogatott szolidaritási projekteket 18-30 éves helyi fiatalok kezdeményezhetnek és valósíthatnak meg, hogy a helyi igényeken alapuló, pozitív változások elérését segítsék elő a közösség érdekében és bevonásával. Ugyancsak az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósulhatnak meg önkéntes projektek, amelyekben a településre érkező külföldi fiatalok új színfoltjai lehetnek a közösségnek, és a helyi fiatalokat is nyitottságra, nyelvtanulásra ösztönözhetik. 

Az önkormányzatok pályázóként is részt vehetnek a programokban, illetve partnerként vagy külső szereplőként, egyfajta katalizátorként is közreműködhetnek partnerségekben a helyi szervezetekkel, intézményekkel és megvalósító fiatalokkal. Egy-egy sikeres projekt az egész településre hatással lehet, új lendületet, ötleteket hozhat a közösség számára, ezzel hozzájárulva a helyi társadalom jólétéhez.

Együtt a fiatalokkal információs levél grafika

Önkormányzati dolgozóként felkeltette érdeklődésedet az uniós pályázatok világa?

Az Együtt a fiatalokkal! információs levélben olyan lehetőségeket, tudásanyagokat és forrásokat teszünk elérhetővé, amelyekkel az önkormányzatok saját ifjúságügyi törekvéseiket, eszköztáraikat, ismereteiket, valamint nemzetközi és hazai kapcsolataikat erősíthetik. Részletek és feliratkozás >>

Ingyenes, önkormányzatoknak szánt támogató programunkban ifjúságügyi cselekvési terv kidolgozásához és az önkormányzati munkatársak kompetenciafejlesztéséhez nyújtunk szakmai támogatást. Részletek és jelentkezés >>

Tudás- és kapacitásbővítésre alkalmasak az ingyenes nemzetközi képzések az ifjúsági területen, amelyek változatos témákban nyújtanak fejlődési lehetőséget. Részletek és jelentkezés >>


Képek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata #TEger c. projektjéből

Írta: Illés Gergő és Sztráda Eszter Anna Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda