Insights - Meaningful youth political participation in Europe

Támogatás a politikai döntéshozóknak és a gyakorlati szakembereknek a fiatalok érdemi politikai részvételének megkönnyítése, támogatása és előmozdítása érdekében.

Ez a kiadvány a fiatalok politikai részvételének kulcsfogalmait és céljait, a demokratikus környezetek típusait és a részvétel különböző mechanizmusait vizsgálja a civil társadalom szűkülő tere, a gyors digitalizáció, a populista ideológiák előretörése, az egyenlőtlenségek növekedése, a globális ifjúsági mozgalmak térnyerése és az egészségügyi világjárvány összefüggésében. A kiadvány a részvétel hagyományos és nem hagyományos típusait egyaránt vizsgálja, és kitér a fiatalok részvételi készségeire, a részvételi lehetőségek kulturális érzékenységére és a szektorköziségre. A szerzők az ifjúsági szektornak szóló ajánlásokkal zárják a kötetet, amelyekkel támogatják a fiatalok számára nyitottabb, átláthatóbb és hozzáférhetőbb demokratikus környezet kialakítását.