Támogató program önkormányzatoknak

Ifjúságügyi cselekvési terv kidolgozásához és az önkormányzati munkatársak kompetenciafejlesztéséhez nyújtunk szakmai támogatást.

Önkormányzati munkatársként fontosnak tartod a helyi fiatalok támogatását? Az önkormányzat fejleszteni szeretné a települési ifjúsági munkát? Akár nemzetközi együttműködések megvalósítására is nyitott? Csatlakozzatok támogató programunkhoz!

Jelentkezünk a támogató programra!

A támogató programról

A fiatalok társadalmi részvételének erősítését célzó támogató programban olyan önkormányzatok kérhetnek szakmai támogatást, akik az ifjúságügy, az ifjúsági munka fejlesztését tervezik településükön, illetve bevonnák a fiatalokat az őket érintő döntésekbe vagy elősegítenék részvételüket a felelős döntéshozókat is bevonva.

A támogató program célja szakmai segítséget nyújtani ahhoz, hogy a fiatalok érdekében és részvételével helyi folyamatokat indítsatok el. A folyamat közben információnyújtással, szakmai konzultációval és fejlesztő támogatással a fiatalok aktív részvételét növelő helyi ifjúsági, ifjúságszakmai kezdeményezések, stratégiák kialakítását kívánjuk segíteni.

Csoportkep_meeting_onkormanyzat


Mit jelent a támogató programban való részvétel?

A támogató programban egy, a Tempus Közalapítvány által bevont ifjúsági szakember nyújt támogatást ahhoz, hogy:

  • az önkormányzatok összeállítsák az adottságaiknak, szükségleteiknek, céljaiknak megfelelő ifjúságügyi cselekvési tervüket;
  • az ifjúságügyekkel foglalkozó munkatársak fejlesszék a fiatalokkal és a fiatalokért végzett munkához szükséges kompetenciáikat, elismertethessék munkájuk eredményeit;
  • megismerjék a projekttervezés menetét és kiaknázzák az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület hazai és nemzetközi ifjúsági projektjeiben rejlő támogatási lehetőségeket a fiatalokkal végzett tevékenységek (tovább)fejlesztése érdekében.

A program során a szakember maximum 5 hónapon át, 10 kontaktórában támogat benneteket a fenti folyamat megvalósításában az önkormányzat igényeinek megfelelően. A folyamat személyes vagy online, egyéni vagy az érintett munkatársakkal, partnerekkel közös találkozók keretében valósul meg, interjúk, mentori, coaching vagy képzési tevékenység, műhelyfoglalkozás, tanácsadás, konzultáció, vagy ezek igény szerinti kombinációja formájában.

Jelentkezünk a támogató programra!


Mit vállaltok a programhoz való csatlakozással?

  • Aktívan részt vesztek a teljes támogatói programban (maximum 10 óra, maximum 5 hónapra elosztva), amit az önkormányzat szándéknyilatkozat aláírásával vállal.
  • A folyamat után, 14 napon belül rövid beszámolót készítetek a szakemberrel együtt végzett munkáról, amelyet a szervező Tempus Közalapítvány rendelkezésére bocsátotok a program értékeléséhez és további promóciójához.

Fiatal_lany_aktivizmus_onkormanyzat

Mit vállal a programért felelős Tempus Közalapítvány?

A Tempus Közalapítvány

  • fedezi a szervezeti támogató program költségeit;
  • szakembert biztosít az önkormányzat, igényeit figyelembe véve;
  • a folyamat során ellátja a részt vevő önkormányzatot a sikeres együttműködéshez szükséges információkkal.

Jelentkezünk a támogató programra!

A kiválasztás szempontjai

A nemzeti iroda felelős munkatársai az alábbi szempontok alapján választják ki a támogatásban részesülő jelentkezőket:

  • az önkormányzat már részt vett a TKA önkormányzatok munkatársait célzó nemzetközi vagy hazai fejlesztő eseményein és/vagy
  • elkötelezett a fiatalok társadalmi részvételének elősegítése iránt; erősítené szerepvállalását a fiatalok aktív társadalmi bevonása érdekében.

A támogató program az Erasmus+ nemzeti irodák közötti, a helyi ifjúsági munka fejlesztését és a fiatalok demokratikus életbe történő bevonását célzó, nemzetközi stratégiai partnerségek keretében valósul meg.

További információ: Bakonyi Katalin (katalin.bakonyi[kukac]tpf.hu)

Fiatal_fiu_jelentkezik_onkori

Az ifjúsági területről

A támogató program kiemelt célja a fiatalok és a települési szinten velük foglalkozó önkormányzatok bevonása az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület programokba. Ezek keretében európai uniós támogatással lehet olyan projekteket megvalósítani, amelyek célja a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése, demokratikus részvételük erősítse, az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok elérése.

A demokratikus részvétel erősítésének fontosságáról és az Erasmus+ ifjúság ezzel kapcsolatos szerepéről itt olvashattok többet: Néhány gondolat az ifjúsági részvételről.

Jelentkezünk a támogató programra!