Támogató program partnerségi projektek megvalósításához

Az Erasmus+ együttműködési célú partnerségek (KA2) pályázati kategóriájában pályázni kívánóknak nyújtunk szakmai támogatást.

Fiatalokkal is foglalkozó szervezet, intézmény vagy vállalkozás munkatársaiként szeretnétek nemzetközi együttműködésekben részt venni? Bevált ifjúságszakmai módszereteket osztanátok meg másokkal, vagy éppen külföldi partnerek jó gyakorlataiból tanulnátok? Készek vagytok hosszabb távú nemzetközi együttműködésbe kezdeni ifjúsági területen, de még nem tudjátok, hogyan induljatok el? Csatlakozzatok támogató programunkhoz!

Jelentkezünk a támogató programra!

A támogató programról

Az ifjúsági együttműködési célú partnerségek (KA2) minőségének fejlesztését célzó támogató programban egy, a nemzetközi együttműködésekben jártas szakember nyújt nektek segítséget projektötletetek kidolgozásához. A program célja információnyújtás, szakmai konzultáció és fejlesztő támogatás:

 • a nemzetközi együttműködési igényeiteknek, szervezeti szükségleteiteknek rendszerezéséhez;
 • az tervezett KA2-es projektetek ifjúsági relevanciájának növeléséhez,
 • a pályázattípus minőségi elvárásainak megfelelő projekttervezéshez és a sikeres projektmegvalósításra készüléshez.

támogató program ka2 projektekhez 1

Mit jelent a támogató programban való részvétel?

A támogató programban egy, a Tempus Közalapítvány által bevont, nemzetközi együttműködésekben nagy tapasztalattal rendelkező ifjúsági szakember nyújt nektek támogatást ahhoz, hogy:

 • az Erasmus+ ifjúsági területen tervezett KA2-es projektetek ifjúsági relevanciáját és minőségét, és ezzel együtt az együttműködésetek ifjúsági szakmára gyakorolt fejlesztő hatását növeljétek;
 • ha releváns, a különböző oktatási/képzési szektorok és az ifjúsági terület együttműködését javítsátok a projekt társadalmi hatásának, fenntarthatóságának növelése érdekében;
 • a tervezett együttműködésetek a lehető leghatékonyabban segítse a célcsoportjaitok kompetencia- és készségfejlesztését, a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását, a fiatalok demokratikus részvételének növelését a nemformális tanulás eszközeivel;
 • a tervezett nemzetközi együttműködésből a lehető legtöbbet hozzatok ki a saját szervezetetek és a benne tevékenykedők személyes és szakmai fejlesztésével;
 • megismerjétek a hosszú távú nemzetközi együttműködések lehetséges kihívásait, és felkészüljetek azok hasznos tanulási tapasztalattá alakítására;
 • hatékonyan tervezzétek meg az ifjúsági területen végzett munkátok elismertetését az együttműködés keretein belül.

A program során a szakember maximum 5 hónapon át 10 kontaktórában támogat benneteket a fentiek igény szerinti megvalósításában. A folyamat személyes vagy online, egyéni vagy az érintett munkatársakkal, partnerekkel közös találkozók keretében valósul meg, interjúk, mentori, coaching vagy képzési tevékenység, műhelyfoglalkozás, tanácsadás, konzultáció, vagy ezek igényeitekre épülő kombinációja formájában.

Jelentkezünk a támogató programra!

Mit vállaltok a programhoz való csatlakozással?

 • Aktívan részt vesztek a teljes támogató programban (maximum 10 óra, maximum 5 hónapra elosztva), amit a képviselőtök szándéknyilatkozat aláírásával vállal.
 • A folyamat után, 14 napon belül rövid beszámolót készítetek a támogató szakemberrel együtt végzett munkáról, amelyet a szervező Tempus Közalapítvány rendelkezésére bocsátotok a program értékeléséhez és további promóciójához.

támogató program ka2 projektekhez 2

Mit vállal a programért felelős Tempus Közalapítvány?

A Tempus Közalapítvány

 • fedezi a szervezeti támogató program költségeit;
 • szakembert biztosít az igényeiteket figyelembe véve;
 • a folyamat során ellátja a részt vevő személyeket a sikeres együttműködéshez szükséges információkkal.

Jelentkezünk a támogató programra!

A kiválasztás szempontjai

Olyan szervezetek/intézmények/ifjúsági célú tevékenységet folytató vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek tapasztaltak ifjúsági területen legalább hazai projektek megvalósításában, vagy az oktatási/képzési szektorban tevékenykednek, és nyitottak ifjúsági szervezetekkel való együttműködésre, ifjúsági célú projekt megvalósításában való részvételre.

A szervezet/intézmény/vállalkozás:

 • a jelentkezéskor rendelkezik már azonosított szervezeti/együttműködési igényekkel az általa végzett ifjúsági (célú) tevékenységek minőségének javítása érdekében,
 • elkötelezett a saját, ifjúsági területen végzett munkája, valamint az ifjúsági szektor – lehetőségeihez mért – fejlesztése és elismertetése iránt;
 • erősítené szerepvállalását az ifjúsági munka hazai és nemzetközi minőségfejlesztésében;
 • tervei között szerepel, hogy pályázóként vagy partnerként Erasmus+ KA2-es projektben részt vesz.

További információ: Bakonyi Katalin (katalin.bakonyi@tpf.hu)

támogató program ka2 projektekhez 3

Együttműködési célú partnerségek az Erasmus+ ifjúsági területén

Együttműködési célú partnerségek keretében a részt vevő szervezetek, intézmények vagy vállalkozások nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg vagy dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

Két típusa van:

 1. partnerségi együttműködések: minimum 3 szervezet működik együtt 12-36 hónapon át;
 2. kis léptékű partnerségek: lehetőséget ad arra, hogy kevésbé tapasztalt szervezetek is partnerséget valósítsanak meg – minimum 2 szervezet működik együtt 6-24 hónapon át.

Jelentkezünk a támogató programra!